Välkommen till körhelg med VOX vintern 2024

med musik av

av Dieterich Buxtehude i Nacka kyrka

rep- och konserthelg 26 28 januari

 

I samarbete med Per Rönnblom och Nacka kyrkokör inbjuder VOX åter igen till en körhelg vintern 2024. Sammanlagt kommer vi att kunna ta emot 35 sångare från vardera kören med stämfördelningen 10 sopraner, 11 altar, 5 tenorer och 9 basar från VOX. 70 sångare är vad som ryms i koret i Nacka kyrka om vi ska kunna stå med bekvämt avstånd.

Dirigent:

Dirigent och musikalisk ledare är Bengt Ollén.

 

Organist:

Vid konserten medverkar Per Rönnblom. Dessutom tillkommer några ytterligare musiker.

 

Angående repertoar och noter se nedan.

Dagsprogram:

Bengt erbjuder först extra övningstillfällen för de som har möjlighet att delta!

Tisdag 9/1                    18.00 - 20.00 i Nacka kyrka

Tisdag 16/1                  18.00 - 20.00 i Nacka kyrka

Tisdag 23/1                  18.00 - 20.00 i Nacka kyrka

Sen kommer konserthelgen:

Fredag 26/1                 18.00 - 20.30 rep i Nacka kyrka Lördag 27/1           10.00 - 16.00 rep i Fisksätra kyrka. Söndag 28/1          14.00 genrep i Nacka kyrka

17.00 konsert i Nacka kyrka


Boende:

Eftersom kursen är förlagd till Stockholm, där många VOX-sångare bor eller känner någon som bor, räknar vi med att ni kan ordna med ert eget boende vid detta tillfälle. Det finns ju också många möjligheter till hotell eller vandrarhem.

 

Klädsel m.m. vid konserten:

  Svart blus/skjorta + svart långkjol/svarta långbyxor + svarta strumpor och skor. Kören tillhandahåller sjalar och flugor.

  Svart körpärm.

 

Deltagaravgifter:

Deltagaravgift                    1 000 kr Ungdomar upp t. 30 år            500 kr Medlemsavgift                      100 kr

 

Observera att medlemsavgiften måste betalas senast i samband med deltagaravgiften för att kunna delta i körhelgen. Deltagaravgiften återbetalas endast om man blir sjuk och har läkarintyg. Om körhelgen av någon anledning måste ställas in skickar vi naturligtvis tillbaka inbetalda deltagaravgifter. Medlemsavgiften återbetalas aldrig.

 

Anmälan:

Anmälan gör du via denna länk: https://forms.gle/qL46MC2W61Pb1hXy5

Efter att du fått besked om att du blivit antagen ska deltagaravgiften 1000 kr och medlemsavgiften 100 kr sättas in föreningens plusgirokonto 43 04 46-5 eller via Swish med nummer 123 596 5991. Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!

Sista betalningsdag: 27 november Repertoar:

Här kommer en hälsning från Bengt angående repertoaren konserten.

Hej er kära VOX-sångare.

Nu drar vi i gång vår vinterhelg. Denna gång med musik av Dieterich Buxtehude.

 

Magnificat (BuxWV Appendix 1)

Das Neugeborne Kindlein (Vi sjunger på tyska, ej engelska)) Alleluja ur Heut triumphieret Gottes Sohn BuxWV 43

Der Herr ist mit mir BuxWV 15


Alla noter kommer att finnas på Google Drive; https://drive.google.com/drive/folders/1mQaVghI_GMlgsXeIdYCmHRVcC1uT1G7P?usp= share_link

 

Om Dieterich Buxtehude

 

Som organist vid Mariakyrkan i Lübeck innehade Dietrich Buxtehude en av de viktigaste posterna inom kyrkomusiken i norra Tyskland under nästan fyra decennier. Hans rykte som klaviaturvirtuos lockade kompositörer som Händel och den unge Bach till Lübeck, och varade i hela Tyskland långt efter hans död. Att Buxtehudes verk finns bevarade är till stor del hans vän och kollega Gustav Dübens förtjänst, som sammanställde en av 1600-talets viktigaste samlingar av musikmanuskript. Buxtehude noterade delvis sin musik i nordtysk orgeltabulatur, inklusive sitt mest kända verk, kantatcykeln Membra Jesu Nostri. Hans överlevande produktion cirka 120 vokalverk skrevs i en mängd olika former, såsom koralmusik, konserter, arior och blandformer.

 

Det finns dokument om Buxtehudes liv. Från en samtida artikel i Nova literaria Maris Balthici, som publicerades strax efter hans död, vet vi att han betraktade "Danmark som sitt hemland, varifrån han kom till vår region." Dieterich Buxtehude, för att använda den stavning av hans förnamn som han använde när han undertecknade brev, föddes omkring 1637 i Helsingborg, så han var en undersåte till kungen av Danmark. Hans far, Johannes Buxtehude, var organist och undervisade sin son tillräckligt för att han 1657 eller 1658 skulle bli organist i Helsingborg och senare i Helsingör. Den 11 april 1668 valdes han att efterträda Franz Tunder som organist vid St Marien i Lübeck, och fram till sin död den 9 maj 1707 var Buxtehude kvar på denna post, en av de viktigaste i norra Tyskland. Efter hans död 1707 hyllade musikexperter Dieterich Buxtehude särskilt för hans klaviaturmusik. Johann Mattheson nämnde honom till exempel som en "högt ansedd, tidigare organist i Lübeck". Denna uppskattning baserades inte tryckta verk, utan manuskriptkopior av hans klaviaturkompositioner och hans rykte som virtuos som han åtnjöt i hela Tyskland.

 

År 1703 befann sig Georg Friedrich Händel och Johann Mattheson i Lübeck, och under vintern 1705-06 reste även Johann Sebastian Bach till Lübeck för att studera för Buxtehude och förkovra sig i komposition och orgelspel.

 

 

Magnificat

 

Det anonyma Magnificat (BuxWV Appendix 1), som ursprungligen tillskrevs Buxtehude, är komponerat i sakraltraditionen. Den är uppdelad i tre sektioner, var och en introducerad av en instrumental ritornell. De klangfulla enskilda verserna i tretakt karaktäriseras genom variationer i vokalensemblen. Betydelsefulla ord och passager framhävs av tutti-orkestrering.


Noter Carus förlag

 

Magnificat Carus 36.005

 

Das Neugeborne Kindlein (Vi sjunger tyska) Carus 36.002

 

Heut triumphieret Gottes Sohn BuxWV 43 Alleluja

Carus 36.021

 

Der Herr ist mit mir BuxWV 15

Finns inte som separat not Carus men finns Google Drive:

 

Jag ser mycket framemot att träffa er och göra musik tillsammans. Bengt

 

 

Var varmt välkommen med din anmälan Styrelsen för föreningen VOX

 

Hemsida:

http://oratoriekorenvox.se/

gärna in och titta vad vi gjort tidigare! Under rubriken GDPR kan du se hur vi behandlar personuppgifter.

Föreningen VOX:

Föreningen VOX bildades 2004 och är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm. Embryot till föreningen har dock funnits sedan 2001 Stockholmsgruppen av World Festival Choir samlades till workshop och avlutande konsert vid Trettonhelgen i Folkärna.

 

Föreningens målsättning är att anordna en eller flera körträffar per år för instudering av större kyrkomusikaliska eller profana verk. Föreningens målsättning är att Oratoriekören VOX träffas en eller flera gånger per år. Varje träff avslutas med en konsert.

Förutom den musikaliska samvaron ges också tillfälle till social samvaro. Amatörer hög musikalisk nivå, gamla och unga, möts här och låter sig inspireras.

 

VOX konstnärlige ledare.

Bengt Ollén, konstnärlig och musikalisk ledare, har studerat vid Musikhögskolan i Göteborg, för professorerna Gösta Ohlin och Gunnar Eriksson. Bengt Ollén har varit lärare i körsång vid Stockholms Musikgymnasium. Han var dessutom lärare i kördirigering och ensembleledning. Sedan början av 1980-talet är han verksam i Stockholm och är ofta engagerad som gästlärare och dirigent vid festivaler, workshops och konserter. Med sin kör Sofia Vokalensemble har han på senare år haft stora framgångar internationellt. 2021 fick Bengt motta utmärkelsen Sveriges körledare.